Mua chuột máy tính cũ

Có ai bán lại chuột máy tính không chuột dây nhé.giá luôn ak