Mự Thanh ở yên thành xin giúp việc chăm người già (ĐT: 0975971138)


#1
  • Mự Thanh sinh năm 1960
  • Quê lý thành- yên thành - nghệ an
  • cần việc chăm người già với làm việc nhà lâu dài
  • ko hề mè hè và làm chăm só người già thật sự chu đáo cẩn thận
  • dì người thật thà và xin làm lâu dài tết về 1 lần và vào làm tiếp
  • cần công việc ổn định và có chỗ ăn ở hợp lí
  • xin làm ở vinh cho gần- mức lương mong muốn 4-5 triệu
    lh: 0904579707