Mới về chú họa mi Cb11 giọng rừng giọng gọi vịt mùa hè xòe lá vả đẹp

hoàng-mai

#1

mới về chú họa mi Cb11 giọng rừng giọng gọi vịt mùa hè xòe lá vả đẹp. Giá 2.5t riêng chim AE về khai thác thêm. LH SĐT/Facebook 0944114410 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội.