Mình đang tìm thuê đất hoặc nhà vùng trung tâm để mở nhà hàng (ĐT: 01633799599)

Mình đang tìm thuê đất hoặc nhà vùng trung tâm để mở nhà hàng