Mình đang cần tuyển 02 nhân viên giao hàng 02 nhân viên thị trường Làm việc cho công ty sơn gạch (ĐT: 0986271673)

Mình đang cần tuyển

02 nhân viên giao hàng

02 nhân viên thị trường

Làm việc cho công ty sơn gạch tai nghi xuân

Ai co nhu cầu xin lh. 0963042789

Xin cảm ơn!