Mặt bằng cho thuê kinh doanh trên NGUYỄN THÁI HỌC,NGUYỄN VĂN CỪ 0943463186