Lenovo A7000 (ĐT: 0848393777)


#1

LENOVO_ A7000_ pin trâu× Hình thức như hình. Ram 2gb, pin tốt, màn 5