Ký gửi hàng,shiper


#1

Nhận

 • ký gửi hàng
 • giữ hàng
 • thủ kho , kiểm kê hàng hóa
 • kiêm luôn shiper

  nhận hàng giao hành nhanh chóng trong ngày

  nhà rộng rãi thoáng mát

  Ngay tại nhà riêng nên có thể đảm bảo uy tín và bí mật . Đảm bảo mọi trách nhiệm về hàng hóa gửi và chuyển hàng .

  ai có nhu cầu liên hệ

  ps/ chỉ nhận shiper trong nội thành

  0984289302