IPhone giá chất, 5lock 1.390,6lock 3.390,6s lock 5.290 (ĐT: 0971826628)

Iphone 5 lock 1.390.000

Iphone 5 quốc tế 1.890.000

Iphone 5s quốc tế 2.590.000

Iphone 6 lock 3.390.000

Iphone 6 quốc tế 4.790.000

Iphone 6s lock: 5.290.000

Iphone 6 plus lock 4.890.000

Iphone 6 plus quốc tế 6.800.000

VIỆT MOBILE - 67 BẠCH LIÊU TP VINH

HOTLINE: 0971.826.628 - 0127.942.8888