Ip6 plus gold vn/a mất vân giá 5tr

máy đẹp ngoài mất vân thì ko 1 lỗi nhỏ nào nữa ai cần call 0961569121