Ip6 lock 64gb..phun chức năng.có bảo hành.3.2tr 0975489123 (ĐT: 0975489123)


#1

64gb