[hq] giấy in hóa đơn k57 k80


#1

<img src=“https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fac/1/16/1f4cc.png” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[