Hội răng hàm mặt nghệ an -nosa (đt: 0989894239)


#1

Hội răng hàm mặt tỉnh Nghệ An (NOSA) được thành lập năm 2017, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của những người làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực răng hàm mặt, cùng nhau đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, xây dựng ngành vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ và phát triển kinh tế - xã hội của.<img src=“http://nosa.com.vn/resources/images/HRHM.jpg” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[