Hiện tôi đang cân mua khu đất rộng tầm 1500 đến 6000m2 đất 50 năm.. (ĐT: 0977587591)

Hiện tôi đang có nhu cầu mua lại khu đất rộng từ 1500 đến 5000m2 đất thuê 50 năm

  • hoặc 2 mảnh 1 mảnh 1500 đến 2000 1 mảnh từ 3000 đến 4000

    Yêu câu mặt tiền rộng, đường rộng trên 12m.

    Nếu ai có thông tin vui lòng liên hệ : 0977587591 - 0918627337