Gl 6splus 32g màu hường với máy đời cao ai có nhã hứng alo 01698847889


#1

máy nguyên hộp còn bảo hành của fbt shop nhé lh 01698847889