Giao lưu iphone 6s plus lock hồng lấy máy quốc tế để đi lào (ĐT: 01698164000)

Có con iphone 6s plus lock mỹ mới mua ở quán 15 ngày gì đó. Chuẩn bị đi lào neen muốn chuyển sang máy quốc tế. Uư tiên 6s 6plus hoặc 6 thường.máy quốc tế nhé. Máy mình thì k lỗi nhỏ. Có bảo hành 6 tháng tại quán. Nguyên giấy tờ bảo hành. K lỗi nhỏ.ai có nhu cầu liên hệ 01698164000. Máy ngon hãng ib nhé. Lhe trực tiếp m ít online