Giao lưu 6GREY lấy 6PL hoặc 6SPL ai có pm (ĐT: 0983712345)

Cần lên đời nên như tiêu đề ai có pm giao dịch nhé