Gấp gấp, nhờ anh em giúp đơ


#1

Mình có con xe biển hà nôi ,nhờ cò rut hồ sơ gôc nhưng 2 tuần này chưa đươc hỏi thì nó bảo ,ở hà nôi đang thanh tra chử ký của người bán, trươc và giờ ,không giống nhau ,nên giờ chờ CA xác minh ,1 tháng mới xong, có ai biết thông tin đó có chính xac không giup mình với 01655631659