Em Tên Nam Sn 1993 Ở KT3 Học XOng Tìm việc lâu dài

Tự Tin . thick công ciệc có tính chuyên môn cao . Kỹ năng : đánh văn bản bình thường , biết excel. Thông thạo intenet. phần mềm hướng dẫn qua có thể dùng . khả năg học hỏi nhanh . Lh 01662331453 . và một số cái khác có pt đi lại xe máy

yêu cầu lương trên 5tr.