E sinh năm 1999 nữ xuống vinh xin việc

hoc het lop 12

muon đi làm khoảng 3 năm

muốn nơi nào ăn ở lại

sdt e

0904579707

e cam ơn