Đơn hàng Nam, Nữ TRUNG QUỐC - Lắp ráp điện tử (PHÍ THẤP - HỢP ĐỒNG CHÍNH QUY) (ĐT: 0975067977)


#1

TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI NGHỆ AN
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Nhà Huệ Lộc, Số 146, Đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, Nghệ An