Đơn hàng Nam, Nữ làm việc tại Trung Quốc - Lắp ráp bản mạch điện tử (ĐT: 0946670568)


#1

TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI NGHỆ AN
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa Nhà Huệ Lộc, Số 146, Đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, Nghệ An