Đơn hàng nam nữ đi làm việc tại đài loan (đt: 0987458326)


#1
 1. Vạn Thượng Hào 萬上豪- Chương Hóa: tuyển 3 nam, dưới 30 tuổi, cao trên 170, nặng trên 60, có thể lấy ĐVR. CV: trông máy, kiểm tra chất lượng hàng túi nhựa, khuôn nhựa, đóng gói sản phẩm. Nhà máy có 25 người việt nam, 2 ca.
  Thời hạn 3 năm, phí 5700.
 2. THÔN THƯỢNG(村上) - CHƯƠNG HÓA
  Tuyển 1 nữ, 20-32t, cao 155, nặng 45
  NDCV: May vải, da ghế sofa, yêu cầu phải có kinh nghiệm may thực tế
  Tăng ca: 60-70 tiếng
  Thời hạn: 3 năm
  Phí: 5500
  Nhà máy có 30 ng Đài, 12 ng Việt
  Yêu cầu gửi clip may trên chất liệu vải da
  =