Đổi 6Gb ram ddr3 lấy 4Gb ram ddr3l (ĐT: 0976174852)


#1

có 1 thanh 4Gb 2Gb ddr3 cần đổi ngang 1 thanh 4Gb ddr3l tại tp Hà Tĩnh ai có cho địa chỉ mình qua.