Dell 7240 i5-i7 thon gọn mỏng nhẹ (ĐT: 0964170678)

Dell 7240 i5-4300u/ ram 4gb/ ssd 128gb/ màn 12.5 inch
Dell 7240 i7-4600u/ ram 4gb/ ssd 128gb/ màn 12.4 inch

Dell 7440 i5-4300u/ ram 4gb/ Ssd 128gb/ màn 14 inch

Dell 5450 i5-5300u/ ram 4gb/ Ssd 128gb/ màn 14 inhc
Dell 5450 i7-5600u/ ram 4gb/ Ssd 128gb/ man 14 inch

Dell 5450 i5-5300u/ ram 4gb/ Ssd 128gb/ màn 14 inch
Dell 5450 i7-5600u/ ram 4gb/ Ssd 128gb/ man 14 inch

Dell 5440 i5-4300u/ram 4gb/ ssd 128gb/ màn 14 inch

Dell 5250 i5-5300u/ ram 4gb/ Ssd 128gb/ màn 12.5 inhc đẹp zin


Người đăng : N.T.Hien15 - Điện thoại: 0964170678

SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGHỆ TĨNH
Email: admin@nghetinh.net