Dạy kế toán thực hành online

Sock Sock Chương trình dạy kế toán thực hành online trên toàn quốc.
Học phí giảm 10% khi đăng ký khóa học tổng hợp hết ngày 15/4/2020.
Hiện tại các học viên đã nghỉ học trực tiếp tại trung tâm và ở nhà do dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng không vì thế mà trung tâm bị dán đoạn các buổi học.
chúng tôi vẫn ở đây để tiếp tục giảng dạy cho các bạn thay vì học trực tiếp chúng ta sẽ học online.
Với hình thức online học trực tiếp không khác gì ngồi bên cạnh gia sư.
Tài liệu phát hoàn toàn miễn phí.
Liên hệ: Cô Giang
:heart: 0945.79.55.96
Nội dung khóa học: https://ketoanhuonggiang.com/…/khoa-hoc-ke-toan-thuc-hanh-o…