Đất hung lộc nho to nhiều huong đep (ĐT: 0949087736)


#1

Bàn đât đep vua diện tích nhỏ và to vùng đất tri thức đáng sống @@@@@ bàn đât đep mặt đường hoàng trong tri xóm mẫu đơn hung lộc diện tích 80m vuông hoặc 86m vuông (hoặc 166m vuông tùy vào nhu cầu sử dụng và túi tiền ) vi tri đep đất vuông vức hai mặt đường nam o giữa xóm @@@@@@@ bàn đât đep xóm xuân hung đôi diện chung cư hung thịnh đường rộng 6m huong đông bắc diện tích 103m vuông hoặc 105m vuông rộng 5m sâu 20 m( hoặc rộng 10m sâu 20 m diện tích 208 mv. Vuông )tùy vào nhu cầu sử dụng và túi tiền của mình ! @@#@@@@@@@ bàn đât xóm 12 đôi diện trường mầm non hung lộc 2 đường trần tấn xã hung lộc hướng tây bắc rộng 65m sâu 165m diện tích 105 m vuông vua túi tiền của người tiêu dùng đât vuông vức @@@@@@@ban đât xóm ngu lộc hướng đông nam diễn tích 86 m vuông vi tri nam lối 2 đường hai thương lan ông gần đường 24m vua túi tiền của người tiêu dùng tât ca cac lô đất trên đều chính chủ điện thoại 0949087736