Đất Dự Án HaniCo Vinh Tân

Diện tích 140 và 193 mét. Hạ tầng đồng bộ miễn chê, khu vực thịnh vượng, đáng sống nhất thành phố hiện nay. Liên hệ 0912451589