Dân alaskas (ĐT: 01666461420)


#1

Ban dan alaskas cho nhà để. Cho hơn hai tháng tuổi khoảng 9 đến 10kg một em. Cho đã tiêm phòng đầy đủ ai cần liền hệ 01666461420