Có nhà cho thuê (ĐT: 01663308093)

Cho thuê nhà làm văn phòng,trụ sở ,kinh doanh buôn bán

Địa chỉ :70 Nguyễn Du thành phố Vinh

Liên hệ : 0912574529