Có ít cáp vải cần bán (ĐT: 0973541779)


#1

Như tiêu đề em có ít cáp vải hàn quốc loại 5m bản 75mm. Dành cho các bác cẩu cây, xe con… các kiểu thì hết ý. Các bác cẩu tự hành thì biết. Em còn khoảng dăm chục cái. Bác mô lấy hết thì có giá tốt. Lh em 0973541779<img src=“http://static.chovinh.com:8080/images/2018/3/14/tuanlu94/d91ac890a6950b13174cd30e2ee37387/large/1521024991.jpg” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[