Cơ hội có mức lương 30 triệu 1 tháng tại singapore (ĐT: 0941766776)

Dự kiến trong tháng 10 này mình có 3 suất LĐPT đi làm việc tại Singapore ( Cam kết thu nhập thực tế