Có ai phá pass code 7plus không (ĐT: 01685677567)

Ai phá dc lh : 01685677567