Có ai chuyển nhượng thiết bị chăm sóc xe hơi không nhỉ (ĐT: 01655529468)

Ai có thiết bị chăm sóc xe hơi cũ không dùng nữa cần chuyển nhượng liên hệ mình 0948092931