Có 2 dì đang xin việc (ĐT: 0975971138)

có 2 dì mới từ quê ra đang xin việc làm

  • dì Thanh sinh năm 1960, xin chăm bà nằm 1 chỗ cũng được, không mè hè. quê yên thành
  • Dì Quế sinh năm 1973 xin việc chăm em 5 triệu, có kinh nghiệm dày dặn, con cái đi học đại học cả. chị từng giúp việc nước đài loan 3 năm, ả rập 3 năm xong về với chồng. giờ không vướng việc gi cả

    ai có việc xin lh

    0975971138