Chuyển nhượng quán đường phạm đình toái


#1

Chuyển nhượng thong thả quán ăn sáng và quán bia. Khoảng Diện tích 140m2. Mặt bằng đẹp. Đang bán ăn sáng rất ổn định và khach đều. Ai có nhu cầu thật sự liên hệ 0967173383.