Chuyển nhượng mỏ đá xây dựng đang kinh doanh tốt ở huyện Nghĩa Đàn


#1

Do diều kiện sức khỏe nên tôi cần chuyển nhượng lại mỏ đá xây dựng đang hoạt động tốt tại Huyện Nghĩa Đàn
Tổng diện tích 14 Hecta
Thời hạn khai thác đến 2040
Cơ sở hạ tầng đầy đủ
Cách đường mòn HCM vài trăm m, gần thị trấn mới …
Trữ lượng 5 triệu m3
Công suất 100.000m3/ Năm
Hồ sơ pháp lý đầy đủ
Thông tin chi tiết Liên Hệ: 0989455673