Cho thue phong tro khép kín rong 20 m2 cao thoang mat co gác xep


#1

Cho thue phong tro khép kín rong 20m2 cao thoang mat Kien co .dia chi ngo 46duong nguyen gia thieu ,phuong hung dung . Dt: 0984548584