Cho thue nhà (ĐT: 0942796787)

Cho thuê nhà 2 tầng mặt đường Phong Định Cảng. Nhà 2 mặt tiền. Một chiều 10m và một chiều 18m rất phù họp để Kinh doanh hoặc mo văn phong. Ai có nhu câu lien he 0919 564 278 (Địa chỉ Phía sau Hải Quan)