Cho thuê chung cư (ĐT: 1234567889)


#1

Còn lại một căn duy nhất phòng đôi dành cho một người ở hoặc vợ chồng với đầy đủ tiện nghi phong cách hiện đại dẹp mê luôn đồ dùng hoàn toan mới chị việc đưa người và quần áo vào ở. ưu tiên người nước ngoài và người làm dự an thuê lâu dài đt liên hệ.0123.322.4086.