Cho em hỏi học chứng chỉ kế toán ra có xin dc việc k vậy? mọi người tư vấn giúp em với

anh chị đi qua thì cm tư vấn giúp em với