Cần tuyển thợ nề làm ở vinh lương 250-270/ngày nuôi ăn ở lương y theo tuần thanh toán theo tháng. (ĐT: 0974879338)


#1

Cần tuyển thợ nề làm ở vinh lương 250-270/ngày nuôi ăn ở lương y theo tuần thanh toán theo tháng.lien hệ 0968982354