Cần tuyển nhân viên ke toan va cu nhan kinh te (ĐT: 0942453238)

Trung tam day nghe nguoi khuyet tat nghe an can tuyen 01 cu nhan kinh te va 01 cu nhan ke toan yeu cau nu chua co gia dinh co bang dai hoc chuyen nganh k toan kinh te moi che do theo quy dinh cua nha nuoc lien he sdt 0985 011 264 gap a hung