Cần tuyển nhân viên kế toàn và bán xăng dầu tai thi trấn nghi lôc nghê an (ĐT: 0942453238)


#1

Cần tuyến nhân viên kế toán và bán xăng dầu làm viêc tai thị trấn nghi lôc nghê an ( ăn ở sinh hoạt miễn phí ) lương 04 triêu 1 tháng yêu cầu nữ chưa có gia đình tuổi 1990 trờ lên liên hệ sđt 0985 011 264 găp a sơn