Cần tuyển gấp nhiều lao động phí rẻ

HIỆN TẠI CÔNG TY ĐANG CẦN RẤT NHIỀU LAO ĐỘNG THÁNG 9 VÀ 10. CÁC BẠN LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ ĐƯỢC PHÍ THẤP NHẤT. MS YẾN 0986754966

11️⃣ SƠN KIM LOẠI

 • Tỉnh HIROSHIMA
 • Số lượng : 3 Nam
 • Tuổi: 20- 35 tuổi
 • Cao: 1m65, nặng 55 kg
 • Lương cơ bản: 15,4 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: 18/9/2017
 • Chốt form: 8/9/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T5/2018
 1. CƠ KHÍ HÀN, SƠN
 • Tỉnh KANAGAWA
 • Số lượng : 3 Nam
 • Tuổi: 18-25 tuổi
 • Cao: 1m65, nặng 55 kg
 • Lương cơ bản: 16,5 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: 19/9/2017
 • Chốt form: 9/9/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T1/2018
 1. LẮP RÁP MÁY MÓC
 • Tỉnh MIE
 • Số lượng : 2 Nam
 • Tuổi: 20-30 tuổi
 • Cao: 1m65, nặng 55 kg
 • Lương cơ bản: 12,6 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: 20/9/2017
 • Chốt form: 10/9/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T3/2018
 1. VỆ SINH CHĂM SÓC TÒA NHÀ
 • Tỉnh TOKYO
 • Số lượng : 3 Nữ
 • Tuổi:20-25 tuổi
 • Cao: 1m65, nặng 55 kg
 • Lương cơ bản: 17,5 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: 20/9/2017
 • Chốt form: 10/9/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T1/2018
 1. VỆ SINH CHĂM SÓC TÒA NHÀ
 • Tỉnh TOKYO
 • Số lượng : 6 NỮ
 • Tuổi: 19-25 tuổi
 • Cao: 1m55, nặng 45 kg
 • Lương cơ bản: 16,1 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: 22/9/2017
 • Chốt form: 12/9/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T4/2018
 1. MẠ ĐIỆN
 • Tỉnh HYROSIMA
 • Số lượng : 13 Nam
 • Tuổi: 20-30 tuổi
 • Cao: 1m65, nặng 55 kg
 • Lương cơ bản: 13,3 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: 25/9/2017
 • Chốt form: 15/9/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T1/2018
 1. ĐÚC THÉP
 • Tỉnh NAGANO
 • Số lượng : 2 Nam
 • Tuổi: 20-30 tuổi
 • Cao: 1m65, nặng 55 kg
 • Lương cơ bản: 13,9 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: 25/9/2017
 • Chốt form: 15/9/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T3/2018
 1. MỘC XD, LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG, DÀN GIÁO
 • Tỉnh JAPAN ( Các nhà thầu phụ khắp đất nước Nhật)
 • Số lượng : 12 Nam
 • Tuổi: 18-30 tuổi
 • Cao: 1m65, nặng 55 kg
 • Lương cơ bản: Trên 13 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: 25/9/2017
 • Chốt form: 15/9/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T3/2018
 1. SƠN KIM LOẠI
 • Tỉnh EHIME
 • Số lượng : 3 Nam
 • Tuổi: 20-30 tuổi
 • Cao: 1m65, nặng 55 kg
 • Lương cơ bản: 13,5 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: 26/9/2017
 • Chốt form: 16/9/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T3/2018
 1. MẠ ĐIỆN
 • Tỉnh EHIME
 • Số lượng : 4 Nam
 • Tuổi: 20-30 tuổi
 • Cao: 1m65, nặng 55 kg
 • Lương cơ bản: 13,5 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: 26/9/2017
 • Chốt form: 16/9/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T4/2018
 1. HÀN
 • Tỉnh GUNMA
 • Số lượng : 4 Nam
 • Tuổi: 22-35 tuổi
 • Cao: 1m65, nặng 55 kg
 • Lương cơ bản: 13,6 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: 5/10/2017
 • Chốt form: 25/9/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T4/2018
 1. HÀN
 • Tỉnh CHIBA
 • Số lượng : 3 Nam
 • Tuổi: 22-35 tuổi
 • Cao: 1m65, nặng 55 kg
 • Lương cơ bản: 14,7 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: 5/10/2017
 • Chốt form: 25/9/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T5/2018
 1. HÀN
 • Tỉnh MIAGI
 • Số lượng : 2 Nam
 • Tuổi: 22-35 tuổi
 • Cao: 1m65, nặng 55 kg
 • Lương cơ bản: 13 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: 5/10/2017
 • Chốt form: 25/9/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T6/2018
 1. XÂY DƯNG THANH GIA CỐ
 • Tỉnh KANAGAWA
 • Số lượng : 2 Nam
 • Tuổi: 20-25 tuổi
 • Cao: 1m65, nặng 55 kg
 • Lương cơ bản: 16,5 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: 7/10/2017
 • Chốt form: 27/9/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T3/2018
 1. CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ( Làm bánh)
 • Tỉnh TOKYO
 • Số lượng : 12 Nữ
 • Tuổi: 20-26 tuổi ( chưa kết hôn)
 • Cao: 1m55, nặng 43 kg
 • Lương cơ bản: 15,8 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: Đầu tháng 10/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T5/2018
 1. CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN ( Cơm hộp)
 • Tỉnh GUNMA
 • Số lượng : 29 Nữ
 • Tuổi: 19-35 tuổi
 • Cao: 1m55, nặng 45 kg
 • Lương cơ bản: 13,6 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: T10/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T6/2018
 1. HÀN
 • Tỉnh Niigata
 • Số lượng : 2 Nam
 • Tuổi: 20-29 tuổi
 • Cao: 1m65, nặng 55 kg
 • Lương cơ bản: 13,4 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: 5/11/2017
 • Chốt form: 25/10/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T4/2018
 1. CHẾ BIẾN THỦY SẢN ( Làm chả cá)
 • Tỉnh Hokkaido
 • Số lượng : 10 Nữ,
 • Tuổi: 18-28 tuổi
 • Cao: 1m55, nặng 45 kg
 • Lương cơ bản: 13,7 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: T11/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T6/2018
 1. CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
 • Tỉnh Kagawa, hiroshima
 • Số lượng : 10 Nam, tuổi 20-35

  10 Nữ, 20-35 tuổi
 • Cao: Nam 1m65, nặng 55 kg. Nữ 1m55, nặng 45kg
 • Lương cơ bản: 12,6-13,2 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: T11/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T6/2018
 1. SƠN KIM LOẠI
 • Tỉnh EHIME
 • Số lượng : 9 Nam
 • Tuổi: 20-30 tuổi
 • Cao: 1m65, nặng 55 kg
 • Lương cơ bản: 13,5 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: 26/9/2017
 • Chốt form: 16/9/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T3/2018
 1. NHỰA, CHẾ BIẾN THỦY SẢN, ĐAN LƯỚI, LÀM BÁNH
 • Tỉnh OITA
 • Số lượng : 40 Nữ
 • Tuổi: 18-28 tuổi
 • Cao: 1m55, nặng 45 kg
 • Lương cơ bản: 12,6-13 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: T11/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T6/2018
 1. ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
 • Tỉnh HIROSHIMA
 • Số lượng : 4 NỮ
 • Tuổi: 19-27 tuổi
 • Cao: 1m55, nặng 55 kg
 • Lương cơ bản: 13,5 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: 22/11/2017
 • Chốt form: 12/10/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T6/2018
 1. SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG OTO
 • Tỉnh KHẮP CÁC TỈNH JAPAN
 • Số lượng : 30 Nam
 • Tuổi: 19-30 tuổi
 • Cao: 1m65, nặng 55 kg
 • Lương cơ bản: Trên 13 Man
 • Thi tuyển trực tiếp: T10-T11/2017
 • Dự kiến nhập cảnh: T6/2018