Cần tuyển gấp 2 nữ thợ phu

Chúng tôi đang cần tuyển 2 nhân viên nữ. Biết gội sấy và biết phụ hóa chất. Lương theo thỏa thuận

:phone:0975927258.0948477728