Cần tuyển 3 nam làm việc

cần tuyển 2 nam đi sữa chữa đường cáp truyền thông

làm việc trong 1 tháng

lương từ 220k đến 250k ngày

công việc nhẹ nhàng , không bị áp lực

đây là công việc rất tốt cho những ai đang chờ công việc khác

liên hệ anh đông 0941434989

để đi làm ngay