Cần thuê nhà ở nguyên căn, hoặc phòng ở

			<div class="primary-content-detail messageText ugc baseHtml">

Tôi cần thuê nhà ở nguyên căn hoặc phòng ở khoảng 40-50m2 tầm 2 tr trở lại. Khu vực hưng dũng, bến thuỷ. Ai có alô theo Sđt 0912341679