Cần nữ bán hàng nuôi ăn ở lại


#1
  • cần nữ bán hàng phụ tùng xe máy
  • YC: trẻ, chưa lập gia đình, biết đi xe máy
  • hiện tại đã có 1 bạn ăn ở lại rồi,giờ cần thêm bạn nữa
  • lương khởi điểm 3,5tr,làm tốt tăng lương thưởng
  • Đt: 0976411566 chị quyên gần cửa nam