Cần mua xác ipad 4 hoặc bộ vỏ (ĐT: 0975165628)

ae nào có lh mình mua nhé. đang cần gấp.

0975165628